• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związany z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny sklep.apus-sports.pl.

Wszelkie pojęcia zapisane w niniejszej Polityce prywatności wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie.

 

I.Administrator

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach naszej witryny jest spółka pod firmąTFC GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki 21B, 31-589 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000909651, NIP: 6793148886, REGON: 367248460.

Adres elektroniczny: sklep@tfc-global.com

Numer telefonu: 12 684 33 92

 

II.Dane osobowe

A. Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

B. W zakresie działalności naszego serwisu internetowego (sklep.apus-sports.pl) przetwarzamy dane w następującym zakresie.

 

- W ramach strony internetowej gromadzimy dane w plikach Cookies. Administrator może gromadzić również adresy IP Użytkowników.

 

- W ramach funkcjonalności Newsletter gromadzimy adresy e-mail.

- Mają Państwo możliwość komunikowania się z nami za pośrednictwem dedykowanego Formularza kontaktowego. W tym celu przetwarzamy podany w nim numer telefonu lub adres e-mail.

- Do realizowania Państwa zakupów w ramach sklepu internetowego, w tym w ramach procesu reklamacyjnego, przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu i adres e-mail. Dane te przekazywane nam są poprzez wypełnienie odpowiednich pól w Formularzu zamówienia, a następnie poprzez ich przesłanie do nas po zatwierdzeniu przyciskiem „Zamów i zapłać” lub też z poziomu Konta klienta.

- Istnieje również możliwość założenia na naszej stronie własnego Konta klienta, które ułatwia robienie zakupów i zarządzanie świadczonymi przez nas usługami. Przy zakładaniu i obsłudze konta przetwarzamy dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe oraz adres e-mail, przy czym konieczne jest jedynie podanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej.

C. Udostępnienie nam danych osobowych w ramach strony internetowej nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne.

- Jeśli jednak nie udostępnią Państwo informacji zawartych w Cookies, uniemożliwi nam to tworzenie statystyk dotyczących odwiedzin strony oraz personalizowanie wyświetlanych treści. Utrudni to również Państwu poruszanie się po stronie – hasła nie będą zapisywane, a w ramach Formularza zamówienia nie będą zapamiętywane produkty, które dodaliście Państwo do koszyka przy poprzednich wizytach.

- W przypadku braku podania adresu e-mail nie będą Państwo mogli skorzystać z Newslettera, a brak podania numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej uniemożliwi kontakt w ramach Formularza kontaktowego.

- Również brak udostępnienia imienia, nazwiska oraz danych teleadresowych uniemożliwi nam realizowanie złożonych przez Państwa zamówień, podobnie jak brak aktywnego adresu e-mail nie pozwoli nam na rejestrację Państwa Konta klienta. W przypadku zakładania Konta klienta, podanie pozostałych danych nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi Państwu korzystanie z naszego sklepu oraz uprości dokonywanie zakupów naszych produktów (Państwa dane zostaną zapamiętane, nie będzie więc konieczności uzupełniania ich w Formularzu zamówienia przy okazji składania kolejnych zamówień).

D. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

- Przede wszystkim przetwarzamy je celach statystycznych przy użyciu narzędzi Google Analytics, Tag Manager, Facebook Pixel, które pomagają nam również zrozumieć w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej oraz dostosować oferowane Państwu treści do Państwa gustów i wymagań.

- Powyższe oznacza również, że Administrator może personalizować kierowane do Państwa treści reklamowe – w sposób automatyczny możemy analizować Wasze zachowania, takie jak dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie podstron produktów czy historia dokonanych zakupów i na tej podstawie prognozować w sposób precyzyjny, jakie usługi lub produkty będą dla Państwa najbardziej satysfakcjonujące i odpowiadające Waszym indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.

Decyzje podjęte na podstawie tego tak zwanego profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, możliwości korzystania z usług elektronicznych w naszym serwisie, czy też zawarcia lub też odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy – ostateczna decyzja w przedmiocie wyboru produktu lub skorzystania z naszej oferty (sugestii, kodu rabatowego, promocji) należeć będzie do swobodnego uznania Klienta.

- Statystyki pozwalają nam na modernizację struktury strony i jej zawartości. Dodatkowo informacje zawarte w plikach Cookies pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego Państwo korzystają, dzięki czemu wiemy, jak wielu użytkowników powraca do naszej strony. Pozwalają one również na zapamiętanie Państwa haseł (o ile wybiorą Państwo taką opcję w Waszej przeglądarce) oraz Towarów, które dodaliście do koszyka przy poprzednich wizytach.

- Udostępnione imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane adresowe wykorzystujemy w celu zrealizowania złożonych zamówień, a także w celu zarejestrowania i obsługi Państwa Konta klienta na stronie www (o ile dane te zostaną podane przy rejestracji.

- Adres e-mail wykorzystujemy także do dostarczania Państwu informacji marketingowej i handlowej w ramach usługi Newsletter.

- Udostępniony numer telefonu lub adres e-mail wykorzystujemy także w celu kontaktu w ramach Formularza kontaktowego.

Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO.  Przetwarzanie, które jest wykonywane w ramach korzystania z naszej witryny jest oparte na trzech z nich:

      a. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Oferujemy Państwu możliwość uzyskania od nas aktualnych informacji dotyczących naszej działalności w drodze Newslettera (zawierającego informacje handlowe i marketingowe w zakresie oferty naszego Sklepu – w tym dotyczące reklam i promocji).

W ramach naszej funkcjonalności Newsletter przetwarzamy Państwa adres e-mail. Możemy więc w celu realizacji tej usługi wykorzystywać telekomunikacyjne urządzenia końcowe lub automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

Umożliwiamy również personalizowanie wyświetlanych przez nas treści tak, by jak najlepiej odpowiadały one Państwa gustom i preferencjom. Poddawać możemy także Państwa zachowanie na stronie tak zwanemu profilowaniu, opisanemu wyżej, bez jednak możliwości automatycznego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne (zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy) lub wpływającej w podobnie istotny sposób na profilowaną osobę.

W celu jednak umożliwienia Państwu korzystania z wyżej wymienionych usług, konieczne jest wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w powyższym zakresie.  Informujemy, że – zgodnie z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego – za wyrażenie zgody uznaje się także odpowiednie ustawienie wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej (więcej w Polityce Cookies poniżej). 

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych może być w każdej chwili wycofana  - czy to poprzez zgłoszenie nam takiej chęci drogą mailową lub pisemną, czy to przez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej.

      b. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Najlepszy odbiór naszych treści może nastąpić tylko w przypadku, gdy będziemy mogli je dostosować do Państwa zainteresowań. Dzięki temu witryna staje się atrakcyjniejsza. Jednak w tym celu musimy móc przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia statystyk. Ta podstawa prawna daje nam takie możliwości (więcej w Polityce Cookies poniżej).   

      c. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeśli łączy nas z Państwem umowa, bądź zgłoszą Państwo chęć zawarcia z nami umowy, powyższa przesłanka pozwoli nam przetwarzać dane, które będą konieczne do jej zawarcia lub realizowania – dane, o których mowa, to Wasze imię, nazwisko, adres korespondencyjny i ewentualnie pozostawiony w Formularzu kontaktowym numer telefonu.

Powyższe dotyczy w szczególności realizowania złożonych zamówień oraz realizacji usług w zakresie rejestracji i prowadzenia Konta klienta na naszej stronie internetowej oraz innych Usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Regulaminu.

Ze wspomnianej podstawy korzystamy także odpowiadając na Państwa uwagi i zgłoszenia, czy to na nasz adres e-mail czy też zgłaszane telefonicznie – również w ramach kontaktu zwrotnego przy wykorzystaniu pozostawionego przez Państwa numeru telefonu.

E. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu  podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, księgowe, hostingowe oraz prowadzącym obsługę logistyczną złożonych zamówień. 

 

Dane osobowe gromadzone w ramach naszej witryny mogą być przekazywane operatorowi narzędzia Google Analytics oraz Tag Manager – firmie Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych, w zakresie zaś wykorzystywania narzędzi Facebook Pixel – firmie Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

 

III. Cookies i narzędzia analityczne

Cookies (Ciasteczka) to nic innego, jak mały fragment tekstu zapisany w plikach, które wykorzystuje przeglądarka internetowa, a zapisanych na Państwa urządzeniach. Cookies zawierają unikalne dane identyfikujące urządzenie oraz dane statystyczne dotyczące podejmowanych przez  Państwa działań w ramach naszej witryny.

Cookies pomagają w realizacji podstawowych funkcjonalności Sklepu Internetowego – identyfikują Użytkowników jako zalogowanych, utrzymują sesję logowania, przechowują dynamiczne dane. Umożliwiają także zapamiętanie zamawianych Towarów w koszyku.

Na bazie  Cookies możliwa jest także personalizacja wyświetlanych Państwu treści – w tym treści reklamowych zgodnych z Waszymi zainteresowaniami.

Dzięki informacjom zawartym w Cookies możemy również sporządzać nasze statystyki, dostarczające nam informacji o ilości odwiedzających nas użytkowników.

W celach statystycznych następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych w ramach funkcjonowania narzędzia Google Analytics oraz Facebook Pixel.

Usługi dostarczane  przez Google (Analytics, Tag Manager) pomagają nam analizować ruch w Sklepie Internetowym, generując statystyki pomocne w administrowaniu naszą stroną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, a dla nas stanowią źródło wiedzy o możliwości pozyskania nowych odwiedzających oraz o zachowaniu naszych Klientów na naszej stronie www, o wykorzystywanych urządzeniach i przeglądarkach, adresach IP, danych geograficznych, demograficznych i zainteresowaniach.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób udostępniania Google Analytics informacji o aktywności na stronie naszego Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować darmowy dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Możemy korzystać także z usługi Facebook Pixel – pomaga nam ona mierzyć skuteczność naszych reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający nasz Sklep, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy.

Szczegółowe informacje o działaniu Facebook Pixel można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

Zarządzanie działaniem Facebook Pixel  jest możliwe poprzez konfigurację preferencji  reklamowych w koncie (profilu) Użytkownika na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie na którym zostały zapisane.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Państwa urządzeniu, można to zmienić to w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istnieje również możliwość usunięcia w całości danych zapisanych w postaci Cookies.

IV. Adres IP

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celu tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu serwisu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu internetowego.

 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO na nowo definiuje Państwa uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych zabezpieczeniach.

  1. Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.

Na Państwa żądanie sporządzimy kopię danych osobowych. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

  1. Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy  bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę, na zgłoszone żądanie.

Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pomimo Państwa żądania o usunięcie danych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

  1. Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.

Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

  1. Prawo do sprzeciwu.

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem bez Państwa zgody, możecie żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw.

Sprzeciw dotyczy zwłaszcza profilowania (nie opartego na Państwa zgodzie) lub stosowania marketingu bezpośredniego.

  1. Prawo do skargi do organu nadzorczego.

W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Państwa praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przypominamy także raz jeszcze, że jeśli przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, to w każdej chwili można tę zgodę cofnąć (kontaktując się z nami drogą mailową lub pisemną) – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

Państwa dane osobowe przetwarzane:

  • W celu świadczenia usług – do momentu rozwiązania łączącej nas umowy w tym zakresie, także po kontakcie zwrotnym na podany przez Państwa numer telefonu. W niektórych przypadkach będziemy jednak przetwarzać dane osobowe przez okres do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi – jeśli będzie to uzasadnione do ochrony przed Państwa roszczeniami. Okres ten nigdy jednak nie przekroczy upływu czasu wymaganego do przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania w oparciu o Państwa zgodę – również do momentu wycofania tej zgody.
  • Dane przetwarzane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu..

 

VII. Przekazywanie danych za granicę

W związku z wykorzystaniem narzędzia statystycznego Google Analytics, udostępniamy dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszej strony firmie Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kaliforni, w USA oraz firmie Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii. Wymiana danych osobowych pomiędzy UE a USA odbywa się na zasadach tzw. Privacy Shield – czyli porozumieniu pomiędzy USA a Komisją Europejską, dzięki któremu stwierdzono, iż USA zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych. Google LLC znajduje się na liście podmiotów w USA, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z wymogami Privacy Shield, a co za tym idzie przekazywanie jej danych jest bezpieczne.

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny